afm1_vrijstelling_dubbel_english-2358x80
HCF FOTO HOME.jpg

Het Horti Capital Fund verstrekt leningen aan bedrijven in de glastuinbouw. Dit gebeurt in samenhang met een financiële herstructurering van het bedrijf waaraan de lening wordt verstrekt. Het Horti Capital Fund gaat verder dan uitsluitend het verstrekken van een lening. Onder begeleiding van het expertteam, specialisten die hun sporen verdiend hebben in de glastuinbouw, wordt de geldlening verstrekt. Hiermee heeft de ondernemer de beschikking over kennis en ervaring die het bedrijf verder helpt met het bepalen van de koers op de lange termijn.

luchtfoto HCF.jpg
glastuinbouw foto.jpg

De glastuinbouw is met 3500 bedrijven met een oppervlakte van ongeveer 9000 ha een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie met een wereldwijde goede reputatie. Het eigen vermogen van deze bedrijven is de afgelopen jaren flink gegroeid, en geeft aan dat de branche gezond is en er ruimte is voor expansie. Vanwege de eisen die banken stellen aan het verstrekken van leningen, worden veel van deze bedrijven belemmerd in hun groei. Het Horti Capital Fund stelt deze bedrijven in staat om uit te breiden en hun winst marges te vergroten.

Een deel van deze bedrijven kent, mede als gevolg van toenemende investeringsniveaus, een lage solvabiliteit waardoor

volledige bancaire financiering niet mogelijk is. Het Horti Capital Fund kan hierin ondersteunen door het verstrekken van achtergestelde leningen en zo samen met de bank de realisatie van de investeringsplannen van ondernemers mogelijk maken.

DSC_2826.jpg

Het managementteam van het Horti Capital Fund heeft 30 jaar ervaring in de waardering van glastuinbouwbedrijven.